Vad behöver du?

Jag jobbar med företag, organisationer (och personer) som behöver:

 • rådgivning och bollplank i allt från små kommunikationsutmaningar till mer komplexa processer som till exempel större förändringar.
 • ta fram en kommunikationsstrategi och planera kommunikationen bättre.
 • lansera eller relansera produkt, tjänst eller varumärke.
 • beredskap, stöd och actions i krissituationer.
 • öka synligheten.
 • skapa och driva affärskritiska frågor.
 • medie- eller budskapsträning för talespersoner.
 • formulera kommunikationsmål och lämpliga uppföljningsmetoder.
 • göra en genomlysning av sin kommunikationsverksamhet.

Här finns några av de tjänster som NKK kan bidra med:

Senior rådgivning och bollplank

Strategi och planering

 • Pr- och kommunikationsplaner
 • Kommunikations-, pr- och contentstrategier

Krisplanering, stöd  och hantering 

 • Före, under och efter kris

Genomförande av aktiviteter

 • Medierelationer: pressmeddelanden, nyhetskommunikation, undersökningar, lanseringar/relanseringar m m
 • Sociala medier-hantering
 • Debattartiklar
 • Nyhetsbrev
 • Textproduktion och redigering
 • Pressevents
 • Identifiera relevanta beslutsfattare och opinionsbildare

Insikt och analys

 • Kommunikationsundersökningar
 • Aktörsanalys
 • Behovs- och målgruppsanalyser

Träning och utbildning

 • Budskaps- och medieträningar
 • Kristräningar
 • Mingelskola
 • Kommunikationsutbildning

Jag jobbar även med viss konceptutveckling samt säljutveckling för konsulter.

Tveka inte att ta kontakt med mig även om du har ett riktigt stort uppdrag eller om du bedömer att det är aktuellt med andra typer av kommunikationsuppdrag än de ovan – jag har ett stort, kompetent nätverk som jag mer än gärna samarbetar med.