Case

Jag har en omfattande casebank men många kunder vill av olika skäl inte offentliggöra uppdragen. Ibland är det känsliga kriscase, andra gånger är det en fråga som drivits via allierade eller strikta koncernpolicies när det gäller varumärkets exponering.

Men här hittar du några case som jag hoppas kan inspirera till kontakt!

Falun 2015 och Åre 2007

Nära samarbete med VM-bolagen för både alpina VM i Åre 2007 och skid-VM i Falun 2015 (längd, backe och nordisk kombination). Jag har bistått kommunikationscheferna med rådgivning, kommunikationsstrategier, idégenerering, medieträningar, krisplanering och -stöd, budskap, frågor- och svarspolicies, pressreleaser med mera.

Resultat
Kriser har hanterats framgångsrikt och kommunikationsmålen har nåtts med råge vid båda evenemangen.

ManpowerGroup

Ett mångårigt samarbete där jag gjort allt från medverkan i en omfattande varumärkesförflyttning till nyhetskommunikation, rådgivning, debattartiklar samt etablering och synlighet avseende undersökningar, inklusive den globala undersökningen Manpower Arbetsmarknadsbarometer som genomförs fyra gånger per år.

Resultat
Ett omfattande medialt genomslag och förflyttat varumärke enligt plan.

HKScan i Almedalen

Idéarbete, innehåll, planering, inbjudan samt genomförande av seminarium under Almedalsveckan med en panel bestående av ledande ungdomspolitiker, branschexperter samt departements- och företagsrepresentanter. Allt i nära samarbete med kunden.

Resultat
Fullsatt seminarium (över 100 personer), medialt genomslag, aktuell fråga nyanserades och kom upp på agendan – och som grädde på moset ett citat i DN.

Telenor

Relansering av en årlig undersökning där jag bland annat gjorde research, arbetade fram ett delvis nytt frågebatteri (Sifo valdes för fältarbetet), bearbetade resultaten, tog fram mediestrategi och budskap, producerade pressinformation, gjorde införsäljning till media samt genomförde pressträffsarrangemanget.

Resultat
Mediegenomslag enligt uppsatta mål och genomförande av exklusiv pressträff  på Kulturhuset med inslag i både TV, papper och webb.

Vill du veta mer om ett case eller hur jag jobbar?
Ring mig på telefonnummer +46 70 410 21 10 eller kontakta mig via formuläret här!